Product SiteDocumentation Site

16.3. El futur d'aquest llibre

Ens agradaria que aquest llibre evolucionés amb l'esperit del programari lliure. Per tant, acollim amb satisfacció les contribucions, els comentaris, els suggeriments i les crítiques. Si us plau, dirigiu-les al Raphaël () o al Roland (). Per a una resposta activa, no dubteu a obrir informes d'error contra el paquet Debian debian-handbook. El lloc web s'utilitzarà per recopilar tota la informació rellevant de la seva evolució, i hi trobareu informació sobre com contribuir, en particular si voleu traduir aquest llibre per a fer-lo accessible a un públic encara més extens que avui.
Intentem integrar la major part del que ens va ensenyar la nostra experiència amb Debian, de manera que qualsevol pugui utilitzar aquesta distribució i aprofitar-la al més aviat possible. Esperem que aquest llibre contribueixi a fer que Debian sigui menys confús i més popular, i acollim amb satisfacció la publicitat que se'n fa!
Volem acabar amb una nota personal. Escriure (i traduir) aquest llibre ha pres una quantitat considerable de temps a la nostra activitat professional habitual. Com que tots dos som consultors autònoms, qualsevol nova font d'ingressos ens concedeix la llibertat de passar més temps millorant Debian; esperem que aquest llibre tingui èxit i contribueixi a això. Mentrestant, sabeu que podeu contractar els nostres serveis!
Fins aviat!