Product SiteDocumentation Site

13.6. توسعه

13.6.1. ابزارهای +GTK در GNOME

Anjuta (واقع در بسته anjuta) یک محیط توسعه بهینه شده برای ایجاد برنامه‌های +GTK در GNOME است. Glade (واقع در بسته glade) برنامه‌ای است که برای ایجاد رابط‌های گرافیکی +GTK در GNOME و ذخیره‌سازی آن‌ها در قالب XML بکار می‌رود. این فایل‌های XML در ادامه می‌توانند توسط کتابخانه اشتراکی libglade بارگیری شوند، که می‌تواند به صورت پویا رابط‌های ذخیره‌سازی شده را بازتولید کند؛ چنین ویژگی جالب بنظر می‌رسد، برای نمونه در پلاگین‌هایی که نیازمند دیالوگ‌های گوناگون هستند.
حوزه کاربردی Anjuta ترکیب تمام ویژگی‌هایی است که یک توسعه‌دهنده از یک محیط توسعه یکپارچه انتظار دارد.

13.6.2. ابزارهای Qt در KDE

برنامه‌های معادل KDE عبارتند از KDevelop (در بسته kdevelop) برای محیط توسعه و Qt Designer (در بسته qttools5-dev-tools) برای طراحی رابط گرافکی برنامه‌های Qt.