Product SiteDocumentation Site

13.2. Å tilpasse det grafiske grensesnittet

13.2.1. Valg av skjermstyrer

Det grafiske grensesnittet gir bare skjermplass. Å kjøre X-tjeneren selvstendig gir bare en tom skjerm, noe som er grunnen til at de fleste installasjoner bruker en skjermstyrer for å vise innloggingsskjerm, og starte det grafiske skrivebordet så snart brukeren logger inn. De tre mest populære skjermstyrerne er for tiden gdm3 (GNOME Display Manager), kdm (KDE Display Manager), og lightdm (Light Display Manager). Ettersom Falcot Corp-administratorene har valgt å bruke skrivebordsmiljøet GNOME, plukket de ganske logisk ut gdm3 som skjermstyrer. Oppsettsfil /etc/gdm3/daemon.conf har mange valgmuligheter (listen kan finnes i skjemafilen /usr/share/gdm/gdm.schemas) for å kontrollere virksomheten, mens /etc/gdm3/greeter.dconf-defaults har innstillinger for «velkomstsesjonen» (mer enn bare et påloggingsvindu, den er et begrenset skrivebord med strømstyring og tilgjengelighetsverktøy). Vær oppmerksom på at noen av de mest nyttige innstillingene for sluttbrukere kan bli justert med GNOMEs kontrollsenter.

13.2.2. Å velge en vindushåndterer

Siden hvert grafiske skrivebord har sin egen vindusbehandler, velger den førstnevnte vanligvis programvare fra den sistnevnte. GNOME bruker mutter-vindushåndterer, KDE bruker kwin, og Xfce (som vi presenterer senere) har xfwm. Unix-filosofien tillater å bruke vindusbehandler etter eget valg, men å følge anbefalingene tillater en administrator å dra best nytte av integreringsarbeidet ledet av hvert prosjekt.
Eldre datamaskiner kan imidlertid ha vanskelig for å kjøre tunge grafiske skrivebordsmiljøer. I slike tilfeller bør en bruke et lettere oppsett. «Lett» (eller lite fotavtrykk) vindushåndterere inkluderer WindowMaker (i wmaker-pakken), Afterstep, fvwm, icewm, blackbox, fluxbox, eller openbox. I slike tilfeller bør systemet settes opp slik at riktig vindusbehandler får forrang; den vanlige måten er å endre x-window-manager-valget med update-alternatives --config x-window-manager-kommandoen.

13.2.3. Menyhåndtering

Moderne skrivebordsmiljøer og mange vindusbehandlere tilbyr menyer som lister de tilgjengelige brukerprogrammene. For å holde menyer oppdatert med de faktisk tilgjengelige programmer gir vanligvis hver pakke en .desktop-fil i /usr/share/applications. Formatet på disse filene har blitt standardisert av FreeDesktop.org:
Administratorer kan ytterligere tilpasse programmenyene gjennom hele systemet av oppsettfiler som «Desktop Meny Specification» beskriver. Sluttbrukere kan også tilpasse menyene med grafiske verktøy som kmenuedit (i KDE), alacarte (i GNOME) eller menulibre.