Product SiteDocumentation Site

Rozdział 2. Przedstawienie studium przypadku

2.1. Szybko rosnące potrzeby IT
2.2. Plan główny
2.3. Dlaczego dystrybucja GNU/Linux?
2.4. Dlaczego dystrybucja Debiana?
2.4.1. Dystrybucje komercyjne i prowadzone przez społeczności
2.5. Why Debian Buster?
In the context of this book, you are the system administrator of a growing small business. The time has come for you to redefine the information systems master plan for the coming year in collaboration with your directors. You choose to progressively migrate to Debian, both for practical and economical reasons. Let's see in more detail what is in store for you…
W poniższym studium przypadku staraliśmy się uwzględnić wszystkie usługi nowoczesnych systemów informatycznych używanych w firmach średniej wielkości. Po przeczytaniu tej książki będziesz miał w pamięci wszystkie elementy wymagane do instalacji Debiana na swoich serwerach i będziesz mógł w końcu rozwinąć 'własne skrzydła'. Nauczysz się również tego, jak efektywnie wyszukiwać informacji w przypadku problemów.

2.1. Szybko rosnące potrzeby IT

Falcot Corp jest producentem wysokiej jakości urządzeń audio. Firma szybko się rozwija i posiada dwa ośrodki, jeden w Saint-Étienne, a drugi w Montpellier. Pierwszy zatrudnia około 150 pracowników; jest tam fabryka wytwarzająca głośniki, laboratorium projektowe i wszystkie biura administracyjne. Ośrodek w Montpellier jest mniejszy, posiada około 50 pracowników i produkuje wzmacniacze.
The information system has had difficulty keeping up with the company's growth, so they are now determined to completely redefine it to meet various goals established by management:
  • nowoczesna, łatwo skalowalna infrastruktura;
  • obniżenie kosztów licencji dzięki użyciu oprogramowania Open Source;
  • instalacja witryny e-commerce, być może B2B (ang. Business To Business, np.: łączenie systemów informatycznych pomiędzy różnymi firmami, takimi jak dostawca i jego klienci);
  • znaczące poprawienie bezpieczeństwa, aby lepiej chronić tajemnice przemysłowe związane z nowymi produktami.
Mając powyższe na uwadze, cały system informatyczny zostanie przejrzany, aby sprostać stawianym sobie celom.