Product SiteDocumentation Site

Słowo wstępne

Linux zyskuje na sile od wiele już lat, a jego rosnąca popularność skłania coraz więcej użytkowników do przejścia na ten system operacyjny. Pierwszym krokiem na tej drodze jest wybranie dystrybucji. Jest to ważna decyzja, ponieważ każda z dystrybucji ma swoją specyfikę, a przyszłych kosztów migracji można uniknąć, jeżeli na początku podejmie się właściwą decyzję.
Debian GNU/Linux jest "rdzenną" dystrybucją Linuksa. Odpowiada ona potrzebom większości użytkowników. Celem tej książki jest pokazanie wielu aspektów tej dystrybucji tak, aby można było podjąć świadomą decyzję przy jej wyborze.

1. Dlaczego Ta książka?

Linux zyskał w mediach spore zainteresowanie, z którego korzystają dystrybucje wspierane marketingiem — innymi słowy, dystrybucje tworzone przez firmy komercyjne (Ubuntu, Red Hat, Suse, Mandriva, itd.). Jednakże Debian jest daleki od bycia marginalną dystrybucją; wiele studiów, prowadzonych przez lata wskazuje, że Debian jest najszerzej stosowaną dystrybucją na serwerach i w systemach "biurkowych". Jest to szczególnie prawdziwe dla serwerów WWW, gdzie Debian jest dystrybucja wiodącą.
Celem tej książki jest pomóc czytelnikowi odkryć tę dystrybucję. Mamy nadzieję podzielić się doświadczeniem, które zebraliśmy od czasu dołączenia do projektu jako twórcy i współpracownicy w 1998 roku (Raphaël) i 2000 roku (Roland). Przy odrobinie szczęścia nasz entuzjazm będzie się udzielał, i może Ty, drogi /droga czytelniku /czytelniczko, także kiedyś do nas dołączysz…
Pierwsze wydanie tej książki (w 2004 roku) służyło wypełnieniu luki: była to pierwsza francuskojęzyczna książka skupiająca się wyłącznie na Debianie. W tamtym czasie napisano wiele książek na ten temat zarówno dla czytelników francusko-, jak i anglojęzycznych. Niestety, prawie żadna z nich nie została zaktualizowana i dzisiaj znów znajdujemy się w sytuacji, w której możemy znaleźć zaledwie kilka dobrych książek na temat Debiana. Mamy nadzieję, że ta książka, będąca pierwszym tłumaczeniem na język angielski (jest też wiele tłumaczeń z języka angielskiego na różne inne języki), wypełni powstałą lukę i pomoże wielu użytkownikom.