Product SiteDocumentation Site

Przedmowa

Linux has been garnering strength for a number of years now, and its still growing popularity drives more and more users to make the jump. The first step on that path is to pick a distribution. This is an important decision, because each distribution has its own peculiarities, and future migration costs can be avoided if the right choice is made from the start.
Debian GNU/Linux jest „generyczną” dystrybucją Linuksa. Odpowiada ona potrzebom większości użytkowników. Celem tej książki jest pokazanie wielu aspektów tej dystrybucji tak, aby można było podjąć świadomą decyzję przy jej wyborze.

1. Dlaczego ta książka?

Linux has gathered a fair amount of media coverage over the years and is immensely growing, driven for example by the spreading use of virtual servers, embedded systems, and the use of artificial intelligence; it mostly benefits the distributions supported by a real marketing department — in other words, company-backed distributions (Ubuntu, Red Hat, SUSE, and so on). But Debian is far from being a marginal distribution; multiple studies have shown over the years that it is widely used both on servers and on desktops. This is particularly true among web servers where Debian and Ubuntu are the leading Linux distributions.
The purpose of this book is to help you discover this distribution. We hope to share the experience that we have gathered since we joined the project as developers and contributors in 1998 (Raphaël) and 2000 (Roland). With any luck, our enthusiasm will be contagious, and maybe you will join us sometime…
Pierwsze wydanie tej książki (w 2004 r.) służyło wypełnieniu luki: była to pierwsza książka w języku francuskim, która koncentrowała się wyłącznie na Debianie. W tym czasie napisano wiele innych książek na ten temat dla czytelników mówiących po francusku i po angielsku. Niestety, prawie żaden z nich nie został zaktualizowany i na przestrzeni lat sytuacja wróciła do stanu, w którym niewiele było dobrych książek o Debianie. Mamy nadzieję, że ta książka, która rozpoczęła nowe życie dzięki tłumaczeniu na angielski (i kilku tłumaczeń z angielskiego na różne inne języki), wypełni tę lukę i pomoże wielu użytkownikom.