Product SiteDocumentation Site

Bölüm 3. Mevcut Kurulumu Analiz Etme ve Geçiş

3.1. Heterojen Ortamlarda Birlikte Yaşama
3.1.1. Windows Makineleri ile Tümleştirme
3.1.2. Integration with macOS machines
3.1.3. Diğer Linux/Unix Makineleri ile Entegrasyon
3.2. Nasıl Geçirilir
3.2.1. Tetkik ve Tanımlama Hizmetleri
3.2.2. Yapılandırmayı Yedekleme
3.2.3. Mevcut Debian Sunucusunu Devralma
3.2.4. Debian'ı Kurmak
3.2.5. Seçili Hizmetleri Kurma ve Yapılandırma
Herhangi bir bilgisayar sistemi revizyonu mevcut sistemi hesaba katmalıdır. Bu, mevcut kaynakların mümkün olduğunca yeniden kullanımına izin verir ve sistemi oluşturan çeşitli öğelerin birlikte çalışabilirliğini garanti eder. Bu çalışma, bir bilgi işlem altyapısının Linux'a herhangi bir geçişinde izlenecek genel bir çerçeve sunacaktır.

3.1. Heterojen Ortamlarda Birlikte Yaşama

Debian, her tür mevcut ortama çok iyi entegre olur ve diğer işletim sistemleriyle iyi çalışır. Bu mükemmele yakın uyum, yazılım yayıncılarının standartlara uyan programlar geliştirmelerini gerektiren piyasa baskısından gelir. Standartlara uygunluk, yöneticilerin programları: istemciler veya sunucular ücretsiz olsun veya olmasın, değiştirmesine olanak tanır.

3.1.1. Windows Makineleri ile Tümleştirme

Samba's SMB/CIFS support ensures excellent communication within a Windows context. It shares files and print queues to Windows clients and includes software that allows a Linux machine to use resources available on Windows servers.

3.1.2. Integration with macOS machines

macOS machines provide, and are able to use, network services such as file servers and printer sharing. These services are published on the local network, which allows other machines to discover them and make use of them without any manual configuration, using the Bonjour implementation of the Zeroconf protocol suite. Debian includes another implementation, called Avahi, which provides the same functionality.
In the other direction, the Netatalk daemon can be used to provide file servers to macOS machines on the network. It implements the AFP protocol (Apple Filing Protocol, now AppleShare) as well as the required notifications so that the servers can be automatically discovered by the macOS clients.
Eski Mac OS ağları (OS X'ten önce) AppleTalk adı verilen farklı bir protokol kullanıyordu. Bu protokolü kullanan makineleri içeren ortamlar için Netatalk, AppleTalk protokolünü de sağlar (aslında, bu protokolün yeniden uygulanması olarak başlamıştır). Dosya sunucusu ve yazdırma kuyruklarının yanı sıra zaman sunucusunun (saat senkronizasyonu) çalışmasını sağlar. Yönlendirici işlevi, AppleTalk ağları ile ara bağlantıya izin verir.

3.1.3. Diğer Linux/Unix Makineleri ile Entegrasyon

Finally, NFS (Network File System) and NIS (Network Information Service), both included, guarantee interaction with Unix systems. NFS ensures file server functionality, while NIS creates user directories. The BSD printing layer, used by most Unix systems, also allows sharing of print queues.
Debian'ın OS X, Windows ve Unix sistemleriyle bir arada bulunması

Şekil 3.1. Debian'ın OS X, Windows ve Unix sistemleriyle bir arada bulunması