Product SiteDocumentation Site

3.2. Nasıl Geçirilir

In order to guarantee continuity of the services, each computer migration must be planned and executed according to the plan. This principle applies regardless of which operating system is used.

3.2.1. Tetkik ve Tanımlama Hizmetleri

Göründüğü kadar basit, bu adım çok önemlidir. Ciddi bir yönetici, her sunucunun temel rollerini gerçekten bilir, ancak bu tür roller değişebilir ve bazen deneyimli kullanıcılar "rastgele" hizmetler yüklemiş olabilir. Var olduklarını bilmek, onları gelişigüzel bir şekilde silmek yerine, en azından onlarla ne yapacağına karar vermenizi sağlayacaktır.
Bu amaçla, proje kullanıcılarınızı sunucuya geçirmeden önce proje hakkında bilgilendirmek akıllıca olacaktır.Onları projeye dahil etmek için, Debian'a geçişten sonra tekrar karşılaşacakları en yaygın özgür yazılım programlarını geçişten önce masaüstlerine kurmaları faydalı olabilir; LibreOffice ve Mozilla paketi buradaki en iyi örneklerdir.

3.2.1.1. Ağ ve Süreçler

nmap aracı (aynı adı taşıyan pakette), ağa bağlı bir makine tarafından barındırılan İnternet hizmetlerini, oturum açmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde tanımlayacaktır. Aynı ağa bağlı başka bir makinede aşağıdaki komutu aramanız yeterlidir:
$ nmap mirwiz
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-04-29 14:41 CEST
Nmap scan report for mirwiz (192.168.1.104)
Host is up (0.00062s latency).
Not shown: 992 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp  open ssh
25/tcp  open smtp
80/tcp  open http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
5666/tcp open nrpe
9999/tcp open abyss

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds
If the server is a Unix machine offering shell accounts to users, it is interesting to determine if processes are executed in the background in the absence of their owner. The command ps auxw displays a list of all processes with their user identity. By checking this information against the output of the who or w commands, which give a list of logged in users, it is possible to identify rogue or undeclared servers or programs running in the background. Looking at crontabs (tables listing automatic actions scheduled by users) will often provide interesting information on functions fulfilled by the server (a complete explanation of cron is available in Kısım 9.7, “Scheduling Tasks with cron and atd).
Her durumda, sunucularınızı yedeklemeniz çok önemlidir: bu, kullanıcıların geçiş nedeniyle belirli sorunları bildireceği olaydan sonra bilgilerin kurtarılmasına olanak tanır.

3.2.2. Yapılandırmayı Yedekleme

Eşdeğerini güncellenmiş sunucuya kurabilmek için tanımlanan her hizmetin konfigürasyonunu korumak akıllıca olacaktır. En azından yapılandırma dosyalarının bir yedek kopyasını oluşturmaktır.
Unix makineleri için, yapılandırma dosyaları genellikle / etc / içinde bulunur, ancak / usr / local / alt dizininde de bulunabilir. Bu, bir programın bir paket yerine kaynaklardan yüklenmiş olduğu durumdur. Bazı durumlarda, bunları / opt / altında da bulabilirsiniz.
Veri yönetimi hizmetleri için (veritabanları gibi), verilerin yeni yazılım tarafından kolayca içe aktarılabilecek standart bir formata aktarılması şiddetle tavsiye edilir. Böyle bir format genellikle metin modundadır ve belgelenmiştir; örneğin bir veritabanı için bir SQL dökümü veya bir LDAP sunucusu için bir LDIF dosyası olabilir.
Veritabanı yedeklemeleri

Şekil 3.2. Veritabanı yedeklemeleri

Her sunucu yazılımı farklıdır ve mevcut tüm durumları ayrıntılı olarak açıklamak imkansızdır. Dışa aktarılabilir (dolayısıyla yeniden içe aktarılabilir) bölümleri ve manuel işlem gerektirecek bölümleri belirlemek için mevcut ve yeni yazılımın belgelerini karşılaştırın. Bu kitabı okumak, ana Linux sunucu programlarının yapılandırmasını açıklığa kavuşturacaktır.

3.2.3. Mevcut Debian Sunucusunu Devralma

Bakımını etkin bir şekilde devralmak için, halihazırda Debian ile çalışan bir makine analiz edilebilir.
Kontrol edilecek ilk dosya / etc / debian_sürümü 'dır ve genellikle kurulu Debian sisteminin sürüm numarasını içerir ( temel dosyalar paketinin bir parçasıdır). kod adı / sid gösteriyorsa, sistemin geliştirme dağıtımlarından birinden gelen paketlerle güncellendiği anlamına gelir (test veya kararsız).
apt-sürümleri-göster programı (aynı adlı Debian paketinden) kurulu paketlerin listesini kontrol eder ve mevcut sürümleri tanımlar. uygunluk , daha az sistematik bir şekilde de olsa, bu görevler için de kullanılabilir.
/etc/apt/kaynak.listesi dosyasına (ve /etc/apt/kaynak.listesi.d/ dizinine) bir bakış, kurulu Debian paketlerinin muhtemelen nereden geldiğini gösterecektir. . Birçok bilinmeyen kaynak ortaya çıkarsa, yönetici Debian tarafından sağlanan yazılımla en iyi uyumluluğu sağlamak için bilgisayarın sistemini tamamen yeniden yüklemeyi seçebilir.
The sources.list file is often a good indicator: the majority of administrators keep, at least in comments, the list of APT sources that were previously used. But you should not forget that sources used in the past might have been deleted, and that some random packages grabbed on the Internet might have been manually installed (with the help of the dpkg command). In this case, the machine is misleading in its appearance of being a “standard” Debian system. This is why you should pay attention to any indication that will give away the presence of external packages (appearance of deb files in unusual directories, package version numbers with a special suffix indicating that it originated from outside the Debian project, such as ubuntu or lmde, etc.).
Aynı şekilde, amacı elle derlenen ve kurulan programları içeren / usr / local / dizininin içeriğini incelemek ilginçtir. Bu şekilde yüklenen listeleme yazılımı öğreticidir, çünkü bu, eğer böyle bir paket varsa, karşılık gelen Debian paketini kullanmama nedenleri hakkında sorular ortaya çıkarır.

3.2.4. Debian'ı Kurmak

Mevcut sunucudaki gerekli tüm bilgiler öğrenildikten sonra, onu kapatabilir ve Debian'ı kurmaya başlayabiliriz.
Uygun sürümü seçmek için bilgisayarın mimarisini bilmeliyiz. Oldukça yeni bir PC ise, büyük olasılıkla amd64 olacaktır (eski bilgisayarlar genellikle i386 idi). Diğer durumlarda, daha önce kullanılan sisteme göre olasılıkları daraltabiliriz.
Tablo 3.1 kapsamlı olması amaçlanmamıştır, ancak yardımcı olabilir. Şu anki kararlı sürümde artık desteklenmeyen Debian mimarilerini listelediğinede dikkat edin. Her durumda, bilgisayarın orijinal belgeleri bu bilgiyi bulmak için en güvenilir kaynaktır.

Tablo 3.1. Uyumlu işletim sistemi ve mimari

İşletim sistemiMimari(ler)
DEC (Digital Equipment Corporation) Unix (OSF/1)alfa, mipsel
HP Unixia64, hppa
IBM AIXpowerpc
Irixmips
OS Xamd64, powerpc, i386
z / OS, MVSs390x, s390
Solaris, SunOSsparc, i386, m68k
Ultrixmips
VMSalpha
Windows 95/98 / MEi386
Windows NT / 2000i386, alfa, ia64, mipsel
Windows XP / Windows Server 2008i386, amd64, ia64
Windows RTarmel, armhf, arm64
Windows Vista / Windows 7-8-10i386, amd64

3.2.5. Seçili Hizmetleri Kurma ve Yapılandırma

Debian kurulduktan sonra, bu bilgisayarın barındırması gereken her bir hizmeti ayrı ayrı kurmamız ve yapılandırmamız gerekir. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için yeni konfigürasyon öncekini dikkate almalıdır. İlk iki adımda toplanan tüm bilgiler bu bölümü başarıyla tamamlamak için faydalı olacaktır.
Seçili hizmetleri yükleyin

Şekil 3.3. Seçili hizmetleri yükleyin

Bu egzersize her iki ayağınızla atlamadan önce, bu kitabın geri kalanını okumanız şiddetle tavsiye edilir. Bundan sonra, beklenen hizmetlerin nasıl yapılandırılacağı konusunda daha kesin bir anlayışa sahip olacaksınız.