Product SiteDocumentation Site

Bölüm 4. Kurulum

4.1. Kurulum Yöntemleri
4.1.1. Bir CD-ROM / DVD-ROM'dan Yükleme
4.1.2. USB Anahtarından Önyükleme
4.1.3. Ağdan Önyükleme Aracılığıyla Yükleme
4.1.4. Diğer Kurulum Yöntemleri
4.2. Kurulum, Adım Adım
4.2.1. Yükleyiciyi, Önyükleme ve Başlatma
4.2.2. Dilin seçilmesi
4.2.3. Ülke seçimi
4.2.4. Klavye düzenini seçme
4.2.5. Donanım Algılama
4.2.6. Bileşenleri Yükleme
4.2.7. Ağ Donanımını Algılama
4.2.8. Ağı Yapılandırma
4.2.9. Yönetici Parolası
4.2.10. İlk Kullanıcıyı Oluşturma
4.2.11. Saati Yapılandırma
4.2.12. Diskleri ve Diğer Aygıtları Algılama
4.2.13. Bölümleme Aracını Başlatma
4.2.14. Temel Sistemi Kurma
4.2.15. Paket Yöneticisini Yapılandırma ( apt )
4.2.16. Debian Paketi Popülerlik Yarışması
4.2.17. Kurulum için Paket Seçme
4.2.18. GRUB Önyükleyicisini Kurmak
4.2.19. Kurulumun Tamamlanması ve Yeniden Başlatma
4.3. İlk Önyüklemeden Sonra
4.3.1. Ek Yazılım Yükleme
4.3.2. Sistemi Yükseltme
Debian'ı kullanmak için, bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Bu işlem debian-yükleyicisi programı tarafından gerçekleştirilir. Düzgün bir kurulum bir çok işlem içerir. Bu başlık bahsi geçen işlemleri kronolojik sırasında inceler.
The installer for Bullseye is based on debian-installer. Its modular design enables it to work in various scenarios and allows it to evolve and adapt to changes. Despite the limitations implied by the need to support a large number of architectures, this installer is very accessible to beginners, since it assists users at each stage of the process. Automatic hardware detection, guided partitioning, and graphical user interfaces have solved most of the problems that novices used to face in the early years of Debian.
Installation requires 256 MB of RAM (Random Access Memory) and at least 2 GB of hard drive space. All Falcot computers meet these criteria. Note, however, that these figures apply to the installation of a very limited system without a graphical desktop. A minimum of 2 GB of RAM and 10 GB of hard drive space are really recommended for a basic office desktop workstation.

4.1. Kurulum Yöntemleri

A Debian system can be installed from several types of media, as long as the BIOS/UEFI (see NOTE UEFI, a modern replacement to the BIOS) of the machine allows it. You can for instance boot with a CD-ROM, a USB key, or even through a network.

4.1.1. Bir CD-ROM / DVD-ROM'dan Yükleme

En yaygın kullanılan yükleme yöntemi bir CD-ROM'dur (veya tam olarak aynı şekilde davranan DVD-ROM): bilgisayar bu ortamdan başlatılır ve yükleme programı devreye girer.
Various CD-ROM families have different purposes: netinst (network installation) contains the installer and the base Debian system; all other programs are then downloaded. Its “image”, that is the ISO-9660 filesystem that contains the exact contents of the disk, only takes up about 150 to 280 MB (depending on the architecture). On the other hand, the complete set offers all packages and allows for installation on a computer that has no Internet access; it requires around 19 DVD-ROMs (or 4 Blu-ray disks). There is no more official CD-ROMs set as they were really huge, rarely used and now most of the computers use DVD-ROMs as well as CD-ROMs. But the programs are divided among the disks according to their popularity and importance; the first disk will be sufficient for most installations, since it contains the most used software.
mini.iso olarak bilinen ve yalnızca yükleyicinin yan ürünü olarak kullanılabilen son bir görüntü türü vardır. Görüntü yalnızca ağı yapılandırmak için gereken minimum süreyi içerir ve diğer her şey indirilir (yükleyicinin kendi bölümleri dahil, bu yüzden yükleyicinin yeni bir sürümü yayınlandığında bu görüntüler kırılma eğilimindedir). Bu görüntüler dists/release/main/installer-arch/current/images/netboot/ dizininin altındaki normal Debian aynalarında bulunabilir.
To acquire Debian CD-ROM images, you may, of course, download them and burn them to disk. You may also purchase them, and, thus, provide the project with a little financial support. Check the website to see the list of DVD-ROM image vendors and download sites.

4.1.2. USB Anahtarından Önyükleme

Çoğu bilgisayar USB aygıtlarından önyükleme yapabildiğinden, Debian'ı bir USB anahtarından da yükleyebilirsiniz (bu, küçük bir flash bellek diskinden başka bir şey değildir).
Kurulum kılavuzu debian-yükleyicisi içeren bir USB anahtarının nasıl oluşturulacağını açıklar. Prosedür çok basittir çünkü i386 ve amd64 için ISO görüntüleri, bir CD-ROM'dan ve bir USB anahtarından önyüklenebilen karma görüntülerdir.
You must first identify the device name of the USB key (ex: /dev/sdb); the simplest means to do this is to check the messages issued by the kernel using the dmesg command. Then you must copy the previously downloaded ISO image (for example, debian-11.0.0-amd64-netinst.iso) with the command cat debian-11.0.0-amd64-netinst.iso >/dev/sdb; sync. This command requires administrator rights, since it accesses the USB key directly and blindly erases its content.
A more detailed explanation is available in the installation manual. Among other things, it describes an alternative method of preparing a USB key that is more complex, but that allows you to customize the installer's default options (those set in the kernel command line).

4.1.3. Ağdan Önyükleme Aracılığıyla Yükleme

Birçok BIOS, bir çekirdek ve minimum dosya sistemi görüntüsü indirerek doğrudan ağdan önyüklemeye izin verir. Bu yöntem (PXE veya TFTP önyükleme gibi birkaç adı olan) bilgisayarda CD-ROM okuyucu yoksa veya BIOS bu tür bir ortamdan önyükleme yapamazsa hayat kurtarıcı olabilir.
Bu kurulum yöntemi iki adımda çalışır. İlk olarak, bilgisayarı başlatırken, BIOS (veya ağ kartı) otomatik olarak bir IP adresi almak için bir BOOTP / DHCP isteği yayınlar. Bir BOOTP veya DHCP sunucusu bir yanıt döndürdüğünde, ağ ayarlarının yanı sıra bir dosya adı içerir. Ağı yapılandırdıktan sonra, istemci bilgisayar daha önce adı belirtilen bir dosya için bir TFTP (Önemsiz Dosya Aktarım Protokolü) isteği yayınlar. Bu dosya bir kez alındığında, bir önyükleyiciymiş gibi çalıştırılır. Bu daha sonra, sabit sürücüden, bir CD-ROM'dan veya bir USB anahtarından çalışıyormuş gibi yürütülen Debian kurulum programını başlatır.
Bu yöntemin tüm ayrıntıları kurulum kılavuzunda mevcuttur ("TFTP Ağ Önyükleme için dosyaları hazırlama" bölümü).

4.1.4. Diğer Kurulum Yöntemleri

Çok sayıda bilgisayar için özelleştirilmiş kurulumlar kurmamız gerektiğinde, genellikle el ile kurulum yöntemi yerine otomatikleştirilmiş bir kurulum yöntemi seçeriz. Yapılacak kurulumların durumuna ve karmaşıklığına bağlı olarak, FAI (Tam Otomatik Yükleyici, Kısım 12.3.1, “Fully Automatic Installer (FAI)” 'de açıklanmıştır) veya hatta önceden beslemeli özelleştirilmiş bir kurulum DVD'si (bkz. Kısım 12.3.2, “Preseeding Debian-Installer”) kullanabiliriz.
It should also be noted that the installer can load and run an SSH server and thus provides the ability to install Debian remotely via an SSH session. The release notes also describe how to run the installer from an existing system using grub to replace it completely.