Product SiteDocumentation Site

6.6. Nâng cấp từ bản phân phối ổn định đến kế tiếp

Một trong những tính năng nổi tiếng nhất của Debian là khả năng nâng cấp một hệ thống được cài đặt từ một bản phát hành ổn định sang một phiên bản tiếp theo: dist-upgrade - một cụm từ nổi tiếng - đã đóng góp phần lớn cho danh tiếng của dự án. Với một vài biện pháp phòng ngừa, việc nâng cấp máy tính chỉ có thể mất vài phút, hoặc vài phút, tùy thuộc vào tốc độ tải xuống từ các kho gói.

6.6.1. Thủ tục Khuyến cáo

Vì Debian đã có thời gian để phát triển giữa các bản phát hành ổn định nên bạn nên đọc ghi chú phát hành trước khi nâng cấp.
Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào việc nâng cấp hệ thống Wheezy lên Jessie. Đây là một hoạt động chủ yếu trên một hệ thống; Do đó, nó không bao giờ 100% không có lỗi , và không nên thực hiện trước khi tất cả các dữ liệu quan trọng chưa được sao lưu.
Một thói quen tốt khác làm cho việc nâng cấp dễ dàng hơn (và ngắn hơn) là làm sạch các gói đã cài đặt của bạn và chỉ giữ những gói cần thiết. Các công cụ hữu ích để làm bao gồm aptitude, deborphandebfoster (xem Phần 6.2.7, “Theo dõi gói cài đặt tự động”). Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh sau và sau đó sử dụng chế độ tương tác của aptitude để kiểm tra kỹ và điều chỉnh theo lịch trình xóa:
# deborphan | xargs aptitude --schedule-only remove
Bây giờ đến phần nâng cấp chính. Trước tiên, bạn cần thay đổi tệp /etc/apt/sources.list để cho APT lấy gói của nó từ Jessie thay vì Wheezy. Nếu tập tin chỉ chứa các tham chiếu đến Stable thay vì tên mã rõ ràng, sự thay đổi thậm chí không bắt buộc, vì Stable luôn đề cập đến phiên bản phát hành mới nhất của Debian. Trong cả hai trường hợp, phải làm mới cơ sở dữ liệu của gói có sẵn (với lệnh apt update hoặc nút làm mới trong synaptic).
Khi những mã nguồn gói mới này được đăng ký, trước tiên bạn nên làm một nâng cấp tối thiểu với apt upgrade. Bằng cách nâng cấp theo hai bước, chúng ta sẽ giảm bớt công việc của các công cụ quản lý gói và thường đảm bảo rằng chúng ta có các phiên bản mới nhất, có thể đã tích lũy các bản sửa lỗi và cải tiến cần thiết để hoàn tất việc nâng cấp bản phân phối đầy đủ.
Sau khi nâng cấp lần đầu tiên được thực hiện, đó là thời gian để tự quản lý bản nâng cấp, hoặc với apt full-upgrade, aptitude hoặc synaptic. Bạn nên cẩn thận kiểm tra các hành động được đề xuất trước khi áp dụng: bạn có thể muốn thêm gói đề xuất hoặc bỏ chọn gói chỉ được đề nghị và được biết là không hữu ích. Trong bất kỳ trường hợp nào, giao diện người dùng phải có một kịch bản kết thúc bằng một hệ thống Jessie mạch lạc và cập nhật. Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là chờ đợi trong khi các gói cần thiết được tải xuống, trả lời các câu hỏi của Debconf về các tệp cấu hình được chỉnh sửa cục bộ và ngồi đợi trong khi APT thực hiện nhiệm vụ cao cả của nó.

6.6.2. Xử lý sự cố sau khi nâng cấp

Mặc dù những nỗ lực tốt nhất của người quản lý Debian, một nâng cấp hệ thống lớn không phải lúc nào cũng trôi chảy như bạn mong muốn. Phiên bản phần mềm mới có thể không tương thích với các phiên bản trước (ví dụ, hành vi mặc định của họ hoặc định dạng dữ liệu của họ có thể đã thay đổi). Ngoài ra, một số lỗi có thể trượt qua các vết nứt mặc dù giai đoạn thử nghiệm luôn đi trước một bản phát hành Debian.
Để dự đoán một số vấn đề này, bạn có thể cài đặt gói apt-listchanges, hiển thị thông tin về các sự cố có thể xảy ra khi bắt đầu nâng cấp gói. Thông tin này do các nhà bảo trì gói tin lập và đưa vào tệp tin /usr/share/doc/package/NEWS.Debian vì lợi ích của người dùng. Đọc các tệp này (có thể thông qua apt-listchanges) sẽ giúp bạn tránh những sự trục trặc bất ngờ.
Đôi khi bạn có thể thấy rằng phiên bản mới của một phần mềm không hoạt động. Điều này thường xảy ra nếu ứng dụng không phải là đặc biệt phổ biến và chưa được kiểm tra đủ; Cập nhật vào phút chót cũng có thể đưa ra các hồi quy chỉ được tìm thấy sau khi phát hành ổn định. Trong cả hai trường hợp, điều đầu tiên cần làm là xem hệ thống theo dõi lỗi tại https: //bugs.debian.org/package và kiểm tra xem vấn đề đã được báo cáo hay chưa. Nếu không, bạn nên tự mình báo cáo với reportbug. Nếu nó đã được biết, báo cáo lỗi và các thông điệp liên quan thường là một nguồn thông tin tuyệt vời liên quan đến lỗi:
  • Đôi khi một bản vá đã tồn tại, và nó có sẵn trên báo cáo lỗi; Bạn có thể biên dịch lại một phiên bản cố định của gói bị hỏng cục bộ(xem Phần 15.1, “Rebuilding a Package from its Sources”);
  • Trong một số trường hợp khác, người dùng có thể đã tìm ra giải pháp cho vấn đề và chia sẻ thông tin chi tiết về vấn đề này trong bài trả lời của họ cho báo cáo;
  • Trong các trường hợp khác, một gói cố định có thể đã được chuẩn bị và công khai bởi người bảo trì.
Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của lỗi, một phiên bản mới của gói có thể được chuẩn bị đặc biệt cho một bản sửa đổi mới của bản phát hành ổn định. Khi điều này xảy ra, gói cố định được tạo sẵn trong phần proposed-updates của các mirror của Debian (xem Phần 6.1.2.3, “Đề xuất cập nhật”). Mục tương ứng có thể được tạm thời thêm vào tệp tin sources.list và các gói cập nhật có thể được cài đặt với apt hoặc aptitude.
Đôi khi gói cố định không có sẵn trong phần này bởi vì nó đang chờ phê duyệt bởi Nhà quản lý phát hành phiên bản ổn định. Bạn có thể xác minh nếu có trường hợp đó trên trang web của họ. Các gói liệt kê không có sẵn, nhưng ít nhất bạn biết rằng quá trình xuất bản đang được tiến hành.