Product SiteDocumentation Site

Chương 1. Dự án Debian

1.1. Debian là gì?
1.1.1. Hệ điều hành đa nền tảng
1.1.2. Chất lượng của Phần mềm Tự do
1.1.3. Khuôn khổ pháp lý: Một Tổ chức Phi lợi nhuận
1.2. The Foundation Documents (những tài liệu nền tảng)
1.2.1. Sự Cam kết đối với Người dùng
1.2.2. Hướng dẫn của Phần mềm Miễn phí Debian (DFSG)
1.3. Hoạt động nội bộ của dự án Debian
1.3.1. Các nhà phát triển Debian
1.3.2. Vai trò chủ động của người dùng
1.3.3. Teams, Blends, and Sub-Projects
1.4. Follow Debian News
1.5. Vai trò của bản phân phối
1.5.1. Bộ cài đặt: debian-installer
1.5.2. Thư viện Phầm mềm
1.6. Vòng đời của một bản phát hành
1.6.1. Tổng quan về bản Experimental
1.6.2. Tổng quan về bản Unstable
1.6.3. Tích hợp vào bản Testing
1.6.4. Đi từ Testing đến Stable
1.6.5. Tổng quan về bản Oldstable và bản Oldoldstable
Trước khi đi sâu vào vấn đề công nghệ, ta nên tìm hiểu đôi chút về Debian Project, đó là gì, cũng như mục tiêu, cách thức và cách hoạt động.

1.1. Debian là gì?

Debian là một bản phân phối (distribution) GNU/Linux. Ta sẽ đi sâu hơn về khái niệm distribution trong Phần 1.5, “Vai trò của bản phân phối”, nhưng tạm thời, ta chỉ đơn giản hình dung nó như một hệ điều hành hoàn chỉnh, gồm có phần mềm và các hệ thống để cài đặt và quản lý, tất cả dựa trên nhân Linux (Linux kernel) và phần mềm tự do (đặt biệt là các phần mềm từ GNU Project).
When he created Debian, in 1993, under the leadership of the Free Software Foundation (FSF), Ian Murdock had clear objectives, which he expressed in the Debian Manifesto. The free operating system that he sought would have to have two principal features. First, quality: Debian would be developed with the greatest care, to be worthy of the Linux kernel. It would also be a non-commercial distribution, sufficiently credible to compete with major commercial distributions. This double ambition would, in his eyes, only be achieved by opening the Debian development process just like that of Linux and the GNU project. Thus, peer review would continuously improve the product.

1.1.1. Hệ điều hành đa nền tảng

Debian, remaining true to its initial principles, has had so much success that, today, it has reached a tremendous size. Currently, it officially supports nine hardware release architectures and several variations of each architecture known as “flavors”, and also other kernels like FreeBSD, although the FreeBSD-based ports are not part of the set of officially supported architectures either. Furthermore, with more than 31,000 source packages, the available software can meet almost any need, whether at home or in the enterprise.
The sheer size of the distribution can be inconvenient: it is really unreasonable to distribute 18 DVD-ROMs (only containing the packages qualifying as "Free Software") to install a complete version on a standard PC… This is why Debian is increasingly considered as a “meta-distribution”, from which one extracts more specific distributions intended for a particular public: Debian Science for scientific use, Debian Edu for education and pedagogical use in an academic environment, Debian Med for medical applications, Debian Jr. for young children, etc. A more complete list of the sub-projects can be found in Phần 1.3.3.1, “Existing Debian Sub-Projects and Blends”, dedicated to that purpose.
Những bản phân phối chuyên biệt này của Debian được tổ chức trong một cấu trúc ổn định, từ đó đảm bảo tính dễ dàng tương thích giữa các “sub-distributions” (bản phân phối con) khác nhau. Chúng đều tuân theo kế hoạch chung của việc phát hành phiên bản mới. Và từ khi được build trên cùng một nền tảng, chúng có thể dễ dàng được mở rộng, hoàn thiện, và cá nhân hóa với các ứng dụng sẵn có từ kho của Debian (repositories).
Tất cả công cụ của Debian đều hoạt động theo hướng này: debian-cd từ lâu đã cho phép tạo ra một bộ đĩa CD-ROM chỉ chứa một tập các package đã được chọn lọc; debian-installer cũng là một mô-đun installer, dễ dàng thích ứng với các nhu cầu đặc biệt. APT sẽ cài các package từ nhiều nguồn khác nhau, trong khi vẫn đảm bảo tính toàn vẹn chung cho hệ thống.

1.1.2. Chất lượng của Phần mềm Tự do

Debian follows all of the principles of Free Software, and its new versions are not released until they are ready. Developers do not work upon a set schedule and don't have to rush to meet an arbitrary deadline. People frequently complain of the long time between Debian's stable releases, but this caution ensures that Debian's legendary reliability is met: long months of testing are indeed necessary for the full distribution to receive the “stable” label.
Debian will not compromise on quality: all known critical bugs on key packages are resolved in any new version, even if this requires the initially forecast release date to be pushed back. Optional packages whose critical bugs are not fixed, and thus do not meet the quality requirements, are simply dropped from the stable release.

1.1.3. Khuôn khổ pháp lý: Một Tổ chức Phi lợi nhuận

Về mặt pháp lý, Debian là dự án được quản lý bởi một tổ chức tình nguyện, phi lợi nhuận của Hoa Kỳ. Dự án có khoảng một ngàn Nhà phát triển Debian, nhưng cùng với đó là một con số lớn hơn nhiều những người đóng góp (translators (phiên dịch viên), bug reporters (báo lỗi), nghệ sĩ, nhà phát triển, v..v.).
To carry its mission to fruition, Debian has a large infrastructure, with many servers connected across the Internet, offered and hosted by many sponsors.