Product SiteDocumentation Site

7.2. Procediments comuns

El propòsit d'aquesta secció és presentar alguns consells generals sobre certes operacions que un administrador haurà de realitzar amb freqüència. Per descomptat, aquests procediments no abastaran tots els casos possibles de manera exhaustiva, però poden servir de punt de partida per als casos més difícils.

7.2.1. Configurar un programa

Quan voleu configurar un paquet desconegut heu de procedir per etapes. En primer lloc, hauríeu de llegir el que ha documentat el mantenidor del paquet. Llegir /usr/share/doc/paquet/README.Debian us permetrà conèixer les disposicions específiques fetes per simplificar l'ús del programa. De vegades és essencial per tal d'entendre les diferències del comportament original del programa, com es descriu a la documentació genèrica, com ara als «howtos». A vegades, aquest fitxer també detalla els errors més comuns per tal d'evitar perdre temps en problemes comuns.
Tot seguit, hauríeu de mirar la documentació oficial del programari — acudiu a Secció 7.1, «Fonts de documentació» per identificar les diferents fonts de documentació existents. L'ordre dpkg -L paquet dóna una llista de fitxers inclosos en el paquet; per tant, podeu identificar ràpidament la documentació disponible (així com els fitxers de configuració, situats a /etc/). L'ordre dpkg -s paquet mostra les metadades del paquet i mostra els possibles paquets recomanats o suggerits; allà podeu trobar documentació o una utilitat que facilitarà la configuració del programari.
Finalment, els fitxers de configuració estan sovint “autodocumentats” amb molts comentaris explicatius que detallen els diversos valors possibles per a cada configuració. Tant és així que a vegades n'hi ha prou amb triar una línia per activar d'entre les disponibles. En alguns casos es proporcionen exemples de fitxers de configuració al directori /usr/share/doc/paquet/examples/. Poden servir com a base per al vostre propi fitxer de configuració.

7.2.2. Monitoritzar què fan els dimonis

Comprendre el que fa un dimoni és una mica més complicat, ja que no interactua directament amb l'administrador. Per comprovar que un dimoni està funcionant realment cal verificar-ho. Per exemple, per comprovar el dimoni Apache (servidor web), proveu-ho amb una sol·licitud HTTP.
Per permetre aquestes proves, cada dimoni generalment registra tot el que fa, així com qualsevol error que troba, en el que s'anomenen "fitxers de registre" o "registres de sistema" («logs» en anglès). Els registres s'emmagatzemen a /var/log/ o un dels seus subdirectoris. Per conèixer el nom precís d'un fitxer de registre per a cada dimoni, consulteu-ne la documentació. Nota: una única prova no sempre és suficient si no cobreix tots els casos d'ús possibles; alguns problemes només ocorren en circumstàncies particulars.
Com a operació preventiva, l'administrador hauria de llegir regularment els registres més rellevants del servidor. Per tal de poder diagnosticar problemes abans fins i tot que els descontents usuaris els notifiquin. De fet, els usuaris poden esperar a vegades que un problema es repeteixi durant diversos dies abans d'informar-ne. En molts casos, hi ha eines específiques per analitzar el contingut dels fitxers de registre més grans. En particular, aquestes utilitats existeixen per a servidors web (com ara analog, awstats, awffull per Apache), servidors FTP, servidors «proxy/cache», tallafocs, servidors de correu electrònic, servidors de DNS i fins i tot per a servidors d'impressió. Altres eines, com logcheck (un programari de què hem parlat aCapítol 14, Seguretat), escanegen aquests fitxers a la recerca d'alertes que s'hagin de tractar.

7.2.3. Demanar ajuda en una llista de correu

Si les diverses cerques no us han ajudat a arribar a l'arrel d'un problema, és possible obtenir ajuda d'altres persones, potser més experimentades. Aquest és exactament el propòsit de la llista de correu i de les específiques per a un idioma . Igual que en qualsevol comunitat, hi ha normes que han de respectar-se. Abans de fer cap pregunta, hauríeu de comprovar que el problema no estigui ja tractat en discussions recents a la llista o per cap documentació oficial.
Un cop es compleixin aquestes dues condicions, podeu pensar a descriure el vostre problema a la llista de correu. Incloeu-hi tota la informació rellevant possible: proves diverses realitzades, documentació consultada, com s'ha intentat diagnosticar el problema, els paquets en qüestió o els que poden estar implicats, etc. Comproveu el sistema de seguiment d'errors de Debian (BTS, descrit a la barra lateral Secció 1.3.2.1, «Informant errors») per a problemes similars, i esmenteu els resultats d'aquesta cerca, proporcionant enllaços als errors trobats. El BTS comença a:
Com més cortesos i precisos sigueu, majors són les possibilitats d'obtenir una resposta o, almenys, alguns elements de resposta. Si rebeu informació rellevant per correu electrònic privat, penseu a resumir aquesta informació públicament perquè uns altres puguin beneficiar-se'n. Això també permet que els arxius de la llista, cercats a través de diversos motors de cerca, mostrin la resolució per a altres que puguin tenir la mateixa pregunta.

7.2.4. Informar d'un error quan un problema és massa difícil

Si tots els esforços per resoldre un problema fracassen, és possible que la resolució no sigui la vostra responsabilitat, i que el problema es degui a un error del programa. En aquest cas, el procediment adequat és informar de l'error a Debian o directament als desenvolupadors originals. Per a això, aïlleu el problema en la mesura que sigui possible i crea una situació de prova mínima en la qual es pot reproduir. Si sabeu quin programa és la causa aparent del problema, podeu trobar el seu paquet corresponent utilitzant l'ordre dpkg -S fitxer_en_qüestió. Comproveu el sistema de seguiment d'errors (https://bugs.debian.org/paquet) per assegurar-vos que no s'hagi informat ja de l'error. A continuació, podeu enviar el vostre propi informe d'error, utilitzant l'ordre reportbug, incloent-hi tota la informació possible, especialment una descripció completa d'aquests casos de prova mínims que permetran a qualsevol poder reproduir l'error.
Els elements d'aquest capítol són un mitjà per a resoldre de manera efectiva qüestions que poden sorgir en els següents capítols. Utilitzeu-los tan sovint com calgui!