Product SiteDocumentation Site

Capítol 7. Solucionar problemes i trobar informació rellevant

7.1. Fonts de documentació
7.1.1. Pàgines de manual
7.1.2. Documents info
7.1.3. Documentació específica
7.1.4. Llocs web
7.1.5. Tutorials (HOWTO)
7.2. Procediments comuns
7.2.1. Configurar un programa
7.2.2. Monitoritzar què fan els dimonis
7.2.3. Demanar ajuda en una llista de correu
7.2.4. Informar d'un error quan un problema és massa difícil
Per a un administrador, l'habilitat més important és poder fer front a qualsevol situació, coneguda o desconeguda. Aquest capítol dóna una sèrie de mètodes que, esperem, us permetran aïllar la causa de qualsevol problema que trobeu, de manera que pugueu resoldre'l.

7.1. Fonts de documentació

Abans de poder entendre què passa realment quan hi ha un problema, heu de conèixer el rol teòric que exerceix cada programa implicat en el problema. Per fer-ho, el millor reflex és consultar la seva documentació; però com que la documentació pot ser molta i poden estar escampada arreu, hauríeu de saber tots els llocs on es pot trobar.

7.1.1. Pàgines de manual

Les pàgines de manual, tot i que relativament d'estil breu, contenen molta informació essencial. Ràpidament passarem per sobre de l'ordre per a veure'ls, proporcionada pel paquet man-db. Escriviu simplement man pàgina-de-manual — la pàgina manual sol tenir el mateix nom que l'ordre la documentació de la qual es busca. Per exemple, per aprendre sobre les possibles opcions per a l'ordre cp, hauríeu d'escriure l'ordre man cp a l'indicador de la «shell» (vegeu la barra lateral TORNAR A LES BASES La «shell», l'intèrpret de la línia d'ordres).
Les pàgines de manual no només documenten ordres i programes accessibles des de la línia d'ordres, sinó també fitxers de configuració, crides al sistema, funcions de biblioteca, etc. De vegades els noms poden coincidir. Per exemple, l'ordre read de l'intèrpret de comandes té el mateix nom que la crida al sistemaread. Per això les pàgines de manual s'organitzen en seccions numerades:
1
ordres que es poden executar des de la línia d'ordres;
2
crides al sistema (funcions proporcionades pel nucli);
3
funcions de biblioteca (proporcionades per biblioteques del sistema);
4
dispositius (en sistemes de tipus Unix aquests són fitxers especials, normalment situats al directori /dev/);
5
fitxers de configuració (formats i convencions);
6
jocs;
7
conjunts de “macros” i estàndards;
8
ordres d'administració del sistema;
9
rutines del nucli.
És possible especificar la secció de la pàgina de manual que esteu cercant: per veure la documentació per a la crida al sistema read escriureu man 2 read. Quan no s'especifica explícitament cap secció, es mostrarà la primera secció que tingui una pàgina manual amb el nom sol·licitat. Per tant, man shadow mostrarà shadow(5) perquè no hi ha pàgines de manual de shadow en les seccions 1 a 4.
Per descomptat, si no coneixeu els noms de les ordres, el manual no us servirà de molt. Aquest és el propòsit de l'ordre apropos, que us ajuda a realitzar una cerca a les pàgines de manual, o més específicament en les seves descripcions curtes. Cada pàgina de manual comença normalment amb un resum d'una línia. apropos retorna una llista de pàgines de manual el resum de les quals menciona les paraules clau sol·licitades. Si les trieu bé, trobareu el nom de l'ordre que necessiteu.

Exemple 7.1. Trobar cp amb apropos

$ apropos "copy file"
cp (1)        - copy files and directories
cp (1posix)     - copy files
cpio (1)       - copy files to and from archives
exec (1posix)    - execute commands and open, close, or copy file descriptors
install (1)     - copy files and set attributes
ntfscp (8)      - copy file to an NTFS volume.
L'ordre man no és l'únic mitjà de consultar les pàgines de manual, ja que els programes khelpcenter i konqueror (de KDE) i yelp (sota GNOME) també ofereixen aquesta possibilitat. També hi ha una interfície web, proporcionada pel paquet man2html, que permet veure pàgines manuals en un navegador web. En un ordinador on aquest paquet està instal·lat, utilitzeu aquest URL després de seguir les instruccions a /usr/share/doc/man2html/README. Debian:
Aquesta utilitat requereix un servidor web. Per això hauríeu de triar instal·lar aquest paquet en un dels vostres servidors: tots els usuaris de la xarxa local podrien beneficiar-se d'aquest servei (incloent màquines no Linux), i això us permetrà no haver de configurar un servidor HTTP a cada estació de treball. Si el vostre servidor també és accessible des d'altres xarxes, pot ser desitjable restringir l'accés a aquest servei només als usuaris de la xarxa local.
Finalment, però no menys important, podeu veure totes les pàgines de manual disponibles a Debian (fins i tot les que no estan instal·lades a la vostra màquina) al servei manpages.debian.org. Ofereix cada pàgina de manual en múltiples versions, una per a cada versió de Debian.

7.1.2. Documents info

El projecte GNU ha escrit manuals per a la majoria dels seus programes en el format info; per això moltes pàgines manuals es refereixen a la documentació info corresponent. Aquest format ofereix alguns avantatges, però el programa per defecte per veure aquests documents (que s'anomena info) també és una mica més complex. Us convindria utilitzar pinfo en el seu lloc (el podeu trobar al paquet pinfo).
La documentació info té una estructura jeràrquica, i si invoqueu pinfo sense paràmetres, mostrarà una llista dels nodes disponibles al primer nivell. Normalment, els nodes porten el nom de les ordres corresponents.
Amb pinfo, la navegació entre aquests nodes és fàcil d'aconseguir amb les tecles de fletxa. Alternativament, també podeu utilitzar un navegador gràfic, que és molt més fàcil d'usar. Una vegada més, el konqueror i el yelp funcionen; el paquet info2www també proporciona una interfície web.
Tingueu en compte que el sistema info no és adequat per a la traducció, a diferència del sistema de pàgines man. Els documents info estan, per tant, gairebé sempre en anglès. No obstant això, quan demaneu al programa pinfo que mostri una pàgina info no existent, acabarà anant a la pàgina man amb el mateix nom (si existeix) que, aquesta, sí que podria estar traduïda.

7.1.3. Documentació específica

Cada paquet inclou la seva pròpia documentació. Fins i tot els programes menys ben documentats generalment tenen un fitxer README que conté alguna informació interessant i/o important. Aquesta documentació està instal·lada al directori /usr/share/doc/paquet/ (on paquet representa el nom del paquet). Si la documentació és particularment gran, pot no ser inclosa en el paquet principal del programa, sinó que pot estar separada en un paquet dedicat que normalment s'anomena paquet-doc. El paquet principal generalment recomana el paquet de documentació perquè el pugueu trobar fàcilment.
El directori /usr/share/doc/paquet/ també conté alguns fitxers proporcionats per Debian que completen la documentació especificant les particularitats o millores del paquet en comparació amb una instal·lació tradicional del programari. El fitxer README.Debian també indica totes les adaptacions fetes per a complir amb la Normativa de Debian. El fitxer changelog.Debian.gz permet a l'usuari seguir les modificacions fetes al paquet amb el temps: és molt útil intentar entendre què ha canviat entre dues versions instal·lades que no tenen el mateix comportament. Finalment, a vegades hi ha un fitxer NEWS.Debian.gz que documenta els principals canvis del programa que poden afectar directament l'administrador (vegeu Secció 6.7.2, «Gestió de problemes després d'una actualització»).

7.1.4. Llocs web

En la majoria dels casos, els programes de programari lliure tenen llocs web que s'utilitzen per distribuir-los i per reunir la comunitat dels seus desenvolupadors i usuaris. Aquests llocs sovint van plens d'informació rellevant de diverses formes: documentació oficial, FAQ(de «Frequently Asked Questions» o “Preguntes freqüents”), arxius de llistes de correu, etc. Els problemes que podeu trobar sovint ja han estat objecte de moltes preguntes; les PMF o els arxius de llistes de correu poden tenir-ne una solució. Un bon domini dels motors de cerca resultarà immensament valuós per trobar ràpidament les pàgines rellevants (restringint la cerca al domini d'Internet o subdomini dedicat al programa). Si la cerca retorna massa pàgines o si els resultats no coincideixen amb el que cerqueu, podeu afegir la paraula clau debian per limitar els resultats i apuntar a la informació rellevant.
Si no sabeu l'adreça del lloc web del programa, hi ha diversos mitjans per obtenir-la. Primer, comproveu si hi ha un camp Homepage a la metainformació del paquet (apt show paquet). Alternativament, la descripció del paquet pot contenir un enllaç al lloc web oficial del programa. Si no s'indica cap URL, consulteu /usr/share/doc/paquet/copyright. El mantenidor de Debian generalment indica en aquest fitxer on va obtenir el codi font del programa, i és probable que sigui el lloc web que heu de trobar. Si en aquesta etapa la vostra cerca encara no és fructífera, consulteu un directori de programari lliure, com el Directori de Programari Lliure de FSF, o cerqueu directament amb un motor de cerca, com ara Google, DuckDuckGo, Yahoo, etc.
També podeu voler comprovar el wiki de Debian, un lloc web col·laboratiu on qualsevol, fins i tot els nous visitants, poden fer suggeriments directament des del navegador. És utilitzat igualment pels desenvolupadors que dissenyen i especifiquen els seus projectes, i pels usuaris que comparteixen el seu coneixement escrivint documents en col·laborativament.

7.1.5. Tutorials (HOWTO)

Un HOWTO és un document que descriu, en termes concrets i pas a pas, com (de l'anglès «how to...”) arribar a un objectiu predefinit. Els objectius coberts són relativament variats, però sovint tenen naturalesa tècnica: per exemple, la configuració de l'emmascarament IP, la configuració de RAID via programari, la instal·lació d'un servidor Samba, etc. Aquests documents sovint intenten cobrir tots els possibles problemes que poden ocórrer durant l'aplicació d'una determinada tecnologia.
Molts d'aquests tutorials són gestionats pel Projecte de Documentació de Linux (LDP o «Linux Documentation Project»), el lloc web del qual allotja tots aquests documents:
Debian també proporciona tutorials per als seus usuaris:
Tots aquests documents han d'agafar-se amb pinces. Sovint tenen diversos anys d'antiguitat ; la informació que contenen de vegades és obsoleta. Aquest fenomen és encara més freqüent per a les seves traduccions, ja que les actualitzacions no són ni sistemàtiques ni instantànies després de la publicació d'una nova versió dels documents originals. Altres tutorials avui dia són proporcionats per “bloguers”, que comparteixen la seva solució individual amb el lector interessat. Sovint manquen d'informació important, és a dir, la raó per la qual s'ha triat alguna configuració sobre una altra, o per la qual alguna opció ha estat habilitada o desactivada. Com que els blogs i els llocs web personals van fer que fos tan fàcil compartir, moltes d'aquestes guies d'aprenentatge, sovint breus, existeixen però només unes poques són mantingudes activament i ben cuidades. Això pot fer difícil trobar el document “adequat” al vostre cas. Tot això forma part de les alegries de treballar en un entorn voluntari i sense lligams…