Product SiteDocumentation Site

Kapittel 4. Installasjon

4.1. Installasjonsmetoder
4.1.1. Installere fra en CD-ROM/DVD-ROM
4.1.2. Oppstart fra en USB-minnepenn
4.1.3. Installasjon ved oppstart fra nettverk
4.1.4. Andre installasjonsmetoder
4.2. Installasjon, skritt for skritt
4.2.1. Oppstart og igangsetting av Installer
4.2.2. Velg språk
4.2.3. Velge landet
4.2.4. Velge tastaturoppsettet
4.2.5. Påvise maskinvare
4.2.6. Hente inn komponenter
4.2.7. Oppdage nettverkets maskinvare
4.2.8. Oppsett av nettverket
4.2.9. Administratorpassord
4.2.10. Å lage første bruker
4.2.11. Oppsett av klokken
4.2.12. Å oppdage disker og andre enheter
4.2.13. Å starte partisjoneringsverktøyet
4.2.14. Installere base-systemet
4.2.15. Sett opp pakkestyreren (apt)
4.2.16. Debians pakke-popularitetskonkurranse
4.2.17. Å velge pakker for installasjon
4.2.18. Å installere GRUB oppstartslaster
4.2.19. Avslutte Installasjonen og systemstart
4.3. Etter den første oppstarten
4.3.1. Installere tilleggsprogramvare
4.3.2. Å oppgradere systemet
For å bruke Debian må du installere det på en datamaskin; denne oppgaven tas hånd om av debian-installer-programmet. En riktig installasjon involverer mange operasjoner. Dette kapitlet gjennomgår dem i kronologisk rekkefølge.
Installasjonsprogrammet for Jessie er basert på debian-installer. Modulutformingen gjør det mulig å arbeide med ulike scenarier, og gjør det mulig å utvikle og tilpasse seg til endringer. Til tross for de begrensninger som følger av behovet for å støtte et stort antall arkitekturer, er dette installasjonsprogrammet svært tilgjengelig for nybegynnere, siden det hjelper brukere på hvert trinn i prosessen. Automatisk maskinvareoppdagelse, veiledet partisjonering, og grafiske brukergrensesnitt, har løst de fleste problemene som nybegynnere brukte å møte i Debians tidlige år.
Installasjonen krever 80 MB RAM (Random Access Memory) og minst 700 MB harddiskplass. Vær imidlertid oppmerksom på at disse tallene gjelder for installasjon av et svært begrenset system uten grafisk skrivebord. Minst 512 MB RAM og 5 GB harddiskplass er egentlig anbefalt for en enkel stasjonær arbeidsstasjon.

4.1. Installasjonsmetoder

Et Debian-system kan installeres fra flere typer medier, så lenge BIOS på maskinen tillater det. Du kan for eksempel starte fra en CD-ROM, en USB-minnepinne, eller til og med via nettet.

4.1.1. Installere fra en CD-ROM/DVD-ROM

Den mest brukte installasjonsmetoden er fra en CD-ROM (eller DVD-ROM, som oppfører seg akkurat på samme måte): Datamaskinen startes fra dette mediet, og installasjonsprogrammet tar over.
Forskjellige CD-ROM-familier har ulike formål: netinst (nettverksinstallasjon) inneholder installasjonsprogrammet og Debian-basesystemet. Så lastes alle andre programmer ned. Dens «avtrykk», som er et ISO-9660-filsystem med det eksakte innholdet på disken, bruker bare ca. 150 til 280 MB (avhengig av arkitektur). På den andre siden, det komplette settet gir alle pakker, og mulighet for å installere på en datamaskin som ikke har Internett-tilgang: Det krever rundt 84 CD-ROM (eller 12 DVD-ROM, eller to Blu-ray-disker). Men programmene er fordelt til diskene etter deres popularitet og betydning. De første tre diskene vil være tilstrekkelig for de fleste installasjoner, siden de inneholder de mest brukte programvarene.
Det er en siste type avtrykk, kjent som mini.iso, som bare er tilgjengelig som et biprodukt av installasjonsprogrammet. Bildet inneholder bare det minimum som kreves for å sette opp nettverket, og alt annet er lastet ned (inkludert deler av installasjonsprogrammet selv, som er grunnen til at disse avtrykkene har en tendens til ikke å virke når en ny versjon av installasjonsprogrammet kommer ut). Disse bildene finnes på de vanlige Debian speilene under katalogen dists/release/main/installer-arch/current/images/netboot/.
Du kan selvfølgelig skaffe deg CD-ROM-bilder, ved å laste dem ned og legge dem inn på disken. Du kan også kjøpe dem, og dermed gi prosjektet litt økonomisk støtte. Sjekk nettsiden for å se listen over leverandører av CD-ROM-bilder, og nettsteder for nedlasting.

4.1.2. Oppstart fra en USB-minnepenn

Siden de fleste datamaskiner er i stand til å starte opp fra en USB-enhet, kan du også installere Debian fra en USB-minnepenn (dette er noe annet enn en liten flash-minnedisk).
Installasjonshåndboken forklarer hvordan du lager en USB-minnepenn som inneholder debian-installer. Prosedyren er veldig enkel fordi ISO-bilder for i386 og amd64 er hybridbilder som kan starte fra en CD-ROM, så vel som fra en USB-nøkkel.
Du må først identifisere enhetsnavnet på USB-nøkkelen (f.eks: /dev/sdb); Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontrollere meldingene utstedt av kjernen ved å bruke dmesg-kommandoen. Deretter må du kopiere det tidligere nedlastede ISO-bildet (for eksempel debian-8.0.0-amd64-i386-netinst.iso) med kommandoen cat debian-8.0.0-amd64-i386-netinst.iso >/dev/sdb; sync. Denne kommandoen krever administratorrettigheter, siden den åpner USB-minnepennen, og direkte og blindt sletter innholdet i den.
En mer detaljert forklaring er tilgjengelig i installasjonsmanualen. Blant andre ting beskriver den en alternativ metode for å forberede en USB-nøkkel som er mer kompleks, men som gjør det mulig å tilpasse installasjonsprogrammets forvalg (de som settes i kjernens kommandolinje).

4.1.3. Installasjon ved oppstart fra nettverk

Noen BIOS-er tillater oppstart direkte fra nettverket ved å laste ned en kjerne og et minimalt filsystembilde. Denne fremgangsmåten (som har flere navn, så som PXE, eller TFTP-oppstart) kan være en redning hvis datamaskinen ikke har en CD-ROM-leser, eller hvis BIOS ikke kan starte fra slike medier.
Denne installasjonsmetoden virker i to trinn. Først under oppstart av datamaskinen, BIOS (eller nettverkskortet) utsteder en BOOTP/DHCP-forespørsel for å automatisk få en IP-adresse. Når en BOOTP- eller DHCP-tjener returnerer et svar, inkluderer det et filnavn, samt nettverksinnstillinger. Etter at du har satt opp nettverket, utsteder klientmaskinen så en TFTP-forespørsel (Trivial File Transfer Protocol) om et filnavn som ble indikert tidligere. Så snart denne filen er fremskaffet, blir den kjørt som om den var en oppstartslaster. Dette starter så Debians installasjonsprogram, som kjøres som om det var fra harddisken, en CD-ROM, eller fra en USB-minnepenn.
Alle detaljene for denne metoden er tilgjengelig i installasjonsveiledningen («Klargjøre filer for TFTP-Nettoppstart»-delen).

4.1.4. Andre installasjonsmetoder

Når vi må distribuere tilpassede installasjoner for et stort antall datamaskiner, velger vi vanligvis en automatisert, snarere enn en manuell installasjonsmetode. Avhengig av situasjonen og kompleksiteten av installasjonene som skal gjøres, kan vi bruke FAI (Fully Automatic Installer, som er beskrevet i Seksjon 12.3.1, «Fully Automatic Installer (FAI)»), eller til og med som en skreddersydd installasjons-CD med forhåndsutfylling (se Seksjon 12.3.2, «Forhåndsutfylt Debian-installer»).