Product SiteDocumentation Site

Chương 2. Trình bày đối tượng nghiên cứu

2.1. Nhu cầu tăng trưởng nhanh về IT
2.2. Kế hoạch tổng thể
2.3. Tại sao lại lựa chọn một bản phân phối GNU/Linux ?
2.4. Tại sao chọn bản phân phối Debian?
2.4.1. Các bản phân phối thương mại và bản phát triển bởi cộng đồng
2.5. Why Debian Buster?
In the context of this book, you are the system administrator of a growing small business. The time has come for you to redefine the information systems master plan for the coming year in collaboration with your directors. You choose to progressively migrate to Debian, both for practical and economical reasons. Let's see in more detail what is in store for you…
Chúng tôi đã hình dung ra tình huống này để có thể tiếp cận những hệ thống thông tin đang được sử dụng trong các công ty cỡ vừa. Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có tất cả những yếu tố cần thiết để cài đặt Debian trên máy chủ của bạn và tự chủ được việc quản lý. Bạn cũng sẽ học được cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trong những lúc gặp khó khăn.

2.1. Nhu cầu tăng trưởng nhanh về IT

Công ty Falcot là một nhà sản xuất thiết bị âm thanh chất lượng cao. Công ty đang phát triển mạnh, và có hai cơ sở. Một ở Saint-Étienne, và một ở Montpellier. Cơ sở một có khoảng 150 nhân viên; ở đây có một nhà máy sản xuất loa, một lab thiết kế, và phòng hành chính. Cơ sở của Montpellier thì nhỏ hơn, chỉ gồm khoảng 50 công nhân, và sản xuất âm ly.
The information system has had difficulty keeping up with the company's growth, so they are now determined to completely redefine it to meet various goals established by management:
  • hiện đại, hạ tầng dễ dàng mở rộng;
  • giảm thiểu chi phí bản quyền phần mềm nhờ sử dụng phần mềm Mã nguồn mở;
  • cài đặt một website thương mại điện tử, có thể là B2B (Business to Business - thương mại giữa doanh nghiệp, ví dụ việc kết nối các hệ thống thông tin giữa những công ty, chẳng hạn từ nhà cung cấp đến khách hàng của họ);
  • cải thiện đáng kể về bảo mật để bảo vệ tốt hơn bí mật kinh doanh liên quan tới các sản phẩm mới.
Toàn bộ hệ thống thông tin sẽ được thẩm định lại với những mục tiêu này trong tư tưởng.