Product SiteDocumentation Site

Chương 2. Trình bày đối tượng nghiên cứu

2.1. Nhu cầu tăng trưởng nhanh về IT
2.2. Kế hoạch tổng thể
2.3. Tại sao lại lựa chọn một bản phân phối GNU/Linux ?
2.4. Tại sao chọn bản phân phối Debian?
2.4.1. Các bản phân phối thương mại và bản phát triển bởi cộng đồng
2.5. Why Debian Bullseye?
Trong hoàn cảnh được đưa ra ở cuốn sách này, bạn là một người quản trị hệ thống của một doanh nghiệp nhỏ đang phát triển. Đã đến thời điểm mà bạn phải định nghĩa lại kế hoạch tổng thể cho các hệ thống thông tin trong năm tới cùng với các giám đốc bộ phận. Bạn lựa chọn chuyển đổi dần dần sang Debian, vì cả lý do thực nghiệm lẫn kinh tế. Hãy cùng xem kỹ hơn những gì sẽ xảy đến…
Chúng tôi đã hình dung ra tình huống này để có thể tiếp cận những hệ thống thông tin đang được sử dụng trong các công ty cỡ vừa. Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có tất cả những yếu tố cần thiết để cài đặt Debian trên máy chủ của bạn và tự chủ được việc quản lý. Bạn cũng sẽ học được cách tìm kiếm thông tin hiệu quả trong những lúc gặp khó khăn.

2.1. Nhu cầu tăng trưởng nhanh về IT

Công ty Falcot là một nhà sản xuất thiết bị âm thanh chất lượng cao. Công ty đang phát triển mạnh, và có hai cơ sở. Một ở Saint-Étienne, và một ở Montpellier. Cơ sở một có khoảng 150 nhân viên; ở đây có một nhà máy sản xuất loa, một lab thiết kế, và phòng hành chính. Cơ sở của Montpellier thì nhỏ hơn, chỉ gồm khoảng 50 công nhân, và sản xuất âm ly.
Hệ thống thông tin đang gặp khó khăn trong việc theo kịp sự phát triển của công ty, nên họ xác định rằng sẽ định nghĩa lại nó hoàn toàn để đáp ứng các mục tiêu đa dạng được đặt ra bởi bên quản lý:
  • hiện đại, hạ tầng dễ dàng mở rộng;
  • giảm thiểu chi phí bản quyền phần mềm nhờ sử dụng phần mềm Mã nguồn mở;
  • cài đặt một website thương mại điện tử, có thể là B2B (Business to Business - thương mại giữa doanh nghiệp, ví dụ việc kết nối các hệ thống thông tin giữa những công ty, chẳng hạn từ nhà cung cấp đến khách hàng của họ);
  • cải thiện đáng kể về bảo mật để bảo vệ tốt hơn bí mật kinh doanh liên quan tới các sản phẩm mới.
Toàn bộ hệ thống thông tin sẽ được thẩm định lại với những mục tiêu này trong tư tưởng.