Product SiteDocumentation Site

Debian 8

Debian-administratorens håndbok

Debian Jessie fra undersøkelser til mestring

Utgave 1

Raphaël Hertzog

Rettslig merknad

ISBN: 979-10-91414-04-3 (English paperback / Engelsk paperback)
ISBN: 979-10-91414-05-0 (English ebook / Engelsk e-bok)
Denne boken er tilgjengelig i henhold til to sett med bruksvilkår som begge er i samsvar med Debians retningslinjer for fri programvare.
Creative Commons-lisensmerknad:
Denne boken er lisensiert under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
GNU General Public License-merknad:
Denne boken er fri dokumentasjon: Du kan redistribuere den og/eller modifisere den under vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation, enten versjon 2 av lisensen, eller (etter ditt valg) en senere versjon.
Denne boken er distribuert i håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; uten selv en underforstått garanti for Å KUNNE SELGES, eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer.
Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License sammen med dette programmet. Hvis ikke, kan du se http://www.gnu.org/licenses/.

Vis din takknemlighet og anerkjennelse

Denne boken er utgitt med en fri lisens, fordi vi vil at alle skal dra nytte av den. Når det er sagt, tar det både tid og mye innsats å videreføre arbeidet med den. Vi setter pris på å bli takket for dette. Finner du denne boken verdifull, kan du vurdere å bidra til fortsettelsen, enten ved å kjøpe en paperback utgave, eller ved en donasjon via bokens offisielle nettside:

Sammendrag

En referansebok som presenterer Debian-distribusjonen, fra første installasjon til oppsett av tjenester.
Forord
Forord
1. Hvorfor denne boken?
2. Hvem er denne boken for?
3. Generell tilnærming
4. Bokens opplegg
5. Takk
5.1. En del av historien
5.2. Fødselen til den engelske boken
5.3. Utgivelsen av den franske utgaven
5.4. Spesiell takk til bidragsytere
5.5. Takk til oversettere
5.6. Personlig takk fra Raphaël
5.7. Personlige anerkjennelser fra Roland
1. Debian-prosjektet
1.1. Hva er Debian?
1.1.1. Et multiplattform operativsystem
1.1.2. Kvaliteten til Fri Programvare
1.1.3. Det juridiske rammeverket: En non-profit organisasjon
1.2. The Foundations dokumenter
1.2.1. Forpliktelsen overfor brukerne
1.2.2. The Debian Free Software Guidelines (retningslinjer)
1.3. Den interne driften av Debianprosjektet
1.3.1. Debian-utviklerne
1.3.2. Brukernes aktive rolle
1.3.3. Team og underprosjekter
1.4. Følg Debian-nyhetene
1.5. Distributørenes rolle
1.5.1. Installatøren: debian-installer
1.5.2. Programvaren Library (The Software Library)
1.6. Livsløpet til en versjon
1.6.1. The Experimental Status (Den eksperimentelle status)
1.6.2. Den Unstable Status
1.6.3. Migrasjon til Testing
1.6.4. Opprykk fra Testing til Stable
1.6.5. Den gamle Oldstable og Oldoldstable Status
2. Presentasjon av typestudien
2.1. Raskt voksende behov for IKT
2.2. Hovedplan
2.3. Hvorfor en GNU/Linux distribusjon?
2.4. Hvorfor Debian-distribusjonen?
2.4.1. Kommersielle og community-drevne distribusjoner
2.5. Hvorfor Debian Jessie?
3. Å analysere gjeldende oppsett og migrering
3.1. Sameksistens i uensartede omgivelser
3.1.1. Integrasjon med Windows-maskiner
3.1.2. Integrasjon med OS X-maskiner
3.1.3. Integrasjon med andre Linux/Unix-maskiner
3.2. Hvordan migrere
3.2.1. Kartlegge og identifisere tjenester
3.2.2. Sikkerhetskopi av konfigureringen
3.2.3. Å overta en eksisterende Debian-tjener
3.2.4. Å installere Debian
3.2.5. Installere og konfigurere de valgte tjenestene
4. Installasjon
4.1. Installasjonsmetoder
4.1.1. Installere fra en CD-ROM/DVD-ROM
4.1.2. Oppstart fra en USB-minnepenn
4.1.3. Installasjon ved oppstart fra nettverk
4.1.4. Andre installasjonsmetoder
4.2. Installasjon, skritt for skritt
4.2.1. Oppstart og igangsetting av Installer
4.2.2. Velg språk
4.2.3. Velge landet
4.2.4. Velge tastaturoppsettet
4.2.5. Påvise maskinvare
4.2.6. Hente inn komponenter
4.2.7. Oppdage nettverkets maskinvare
4.2.8. Å konfigurere nettverket
4.2.9. Administratorpassord
4.2.10. Å lage første bruker
4.2.11. Å sette opp klokken
4.2.12. Å oppdage disker og andre enheter
4.2.13. Å starte partisjoneringsverktøyet
4.2.14. Installere base-systemet
4.2.15. Konfigurere Package Manager (apt)
4.2.16. Debian Package popularitetskonkurranse
4.2.17. Å velge pakker for installasjon
4.2.18. Å installere GRUB oppstartslaster
4.2.19. Avslutte Installasjonen og systemstart
4.3. Etter den første oppstarten
4.3.1. Installere tilleggsprogramvare
4.3.2. Å oppgradere systemet
5. Pakkesystem: Verktøy og grunnleggende prinsipper
5.1. Binær pakkestruktur
5.2. Meta pakkeinformasjon
5.2.1. Bekrivelse; kontroll-filen
5.2.2. Konfigurasjonsskript
5.2.3. Checksums, Liste med konfiguasjonsfiler
5.3. Kildepakkens struktur
5.3.1. Format
5.3.2. Bruk i Debian
5.4. Behandle pakker med dpkg
5.4.1. Å installere pakker
5.4.2. Fjerning av pakke
5.4.3. Spørre databasen til dpkg, og inspisere .deb-filer
5.4.4. dpkg's loggfil
5.4.5. Støtte for multiarkitektur
5.5. Sameksistens med andre pakkesystemer
6. Vedlikehold og oppdateringer; ATP-verktøyene
6.1. Å fylle inn sources.list-filen
6.1.1. Syntaks
6.1.2. Kodelageret for Stable brukere
6.1.3. Kodelager for Testing/Unstable brukere
6.1.4. Uoffisielle ressurser: mentors.debian.net
6.1.5. Mellomlagringstjener for Debian-pakker
6.2. aptitude, apt-get, og apt-kommandoer
6.2.1. Initialisering
6.2.2. Installere og fjerne
6.2.3. Oppgradering av systemet
6.2.4. Konfigureringsvalg
6.2.5. Styring av pakkeprioriteter
6.2.6. Å arbeide med flere distribusjoner
6.2.7. Å finne installerte pakker automatisk
6.3. Kommandoen apt-cache
6.4. Brukergrensesnitt (Frontends): aptitude, synaptic
6.4.1. aptitude
6.4.2. synaptic
6.5. Sjekking av pakkeautensitet
6.6. Oppgradering fra en stabil distribusjon til den neste
6.6.1. Anbefalt prosedyre
6.6.2. Å håndtere problemer etter en oppgradering
6.7. Å holde systemet oppdatert
6.8. Automatiske oppgraderinger
6.8.1. Konfigurasjon (oppsett) dpkg
6.8.2. Å konfigurere APT
6.8.3. Å konfigurere debconf
6.8.4. Å håndtere kommandolinjesamhandling
6.8.5. Mirakelkombinasjonen
6.9. Søke etter pakker
7. Å løse problemer og finne relevant informasjon
7.1. Dokumentasjonskilder
7.1.1. Manuelle sider
7.1.2. info-dokumenter
7.1.3. Spesifikk dokumentasjon
7.1.4. Nettsider
7.1.5. Veiledninger(HOWTO)
7.2. Vanlige prosedyrer
7.2.1. Konfigurere et program
7.2.2. Å følge med i hva nissene gjør
7.2.3. Å be om hjelp på en postliste
7.2.4. Å rapportere en feil når problemet er for vanskelig
8. Grunnleggende oppsett: Nettverk, kontoer, utskrift ...
8.1. Å konfigurere systemet for et annet språk
8.1.1. Sette standardspråket
8.1.2. Å sette opp tastaturet
8.1.3. Å migrere til UTF-8
8.2. Å konfigurere nettverket
8.2.1. Ethernet-grensesnitt
8.2.2. Forbinde PPP gjennom et PSTN modem
8.2.3. Tilkobling med et ADSL-modem
8.2.4. Automatisk nettverksoppsett for roaming-brukere
8.3. Sette vertsnavnet, og konfigurere navntjenesten
8.3.1. Navneoppløsning
8.4. Bruker og gruppers databaser
8.4.1. Brukerliste: /etc/passwd
8.4.2. Den skjulte og krypterte passordfilen: /etc/shadow
8.4.3. Å modifisere en eksisterende konto eller passord
8.4.4. Deaktivere en konto
8.4.5. Gruppeliste: /etc/group
8.5. Å lage kontoer
8.6. Skallomgivelser
8.7. Skriveroppsett
8.8. Konfigurere oppstartslaster (bootloader)
8.8.1. Identifisere diskene
8.8.2. Å konfigurere LILO
8.8.3. GRUB 2 Konfigurasjon
8.8.4. For Macintosh Computers (PowerPC): Konfigurere Yaboot
8.9. Andre konfigurasjoner: Synkronisering av tid, logger, dele tilgang …
8.9.1. Tidssone
8.9.2. Tidssynkronisering
8.9.3. Roterende loggfiler
8.9.4. Å dele administratorrettigheter
8.9.5. Liste med monteringspunkter
8.9.6. locate og updatedb
8.10. Å kompilere en kjerne
8.10.1. Introduksjon og forutsetninger
8.10.2. Å skaffe kildene
8.10.3. Å konfiguere kjernen
8.10.4. Kompilere og bygge pakken
8.10.5. Å kompilere eksterne moduler
8.10.6. Å bruke en kjernefiks
8.11. Å installere en kjerne
8.11.1. Egenskapene til en Debian kjernepakke
8.11.2. Installere med dpkg
9. Unix-tjenester
9.1. Systemoppstart
9.1.1. Systemd init system
9.1.2. System V init system
9.2. Ekstern innlogging
9.2.1. Sikker ekstern innlogging: SSH
9.2.2. Å bruke eksterne grafiske skrivebord
9.3. Å håndtere rettigheter
9.4. Administrasjonsgrensesnitt
9.4.1. Å administrere med et nettbrukergrensesnitt: webmin
9.4.2. Konfigurering av pakker: debconf
9.5. syslog Systemhendelser
9.5.1. Prinsipp og mekanisme
9.5.2. Konfigurasjonsfilen
9.6. Super-server inetd
9.7. Planlegge oppgaver i tide med cron og atd
9.7.1. Format til en crontab-fil
9.7.2. Å bruke at-kommandoen
9.8. Å planlegge asynkrone oppgaver: anacron
9.9. Kvoter (Quotas)
9.10. Sikkerhetskopiering
9.10.1. Sikkerhetskopiering med rsync
9.10.2. Å gjenopprette maskiner uten sikkerhetskopier
9.11. Varm tilkobling: hotplug
9.11.1. Introduksjon
9.11.2. Navneproblemet
9.11.3. Hvordan udev virker
9.11.4. Et konkret eksempel
9.12. Strømstyring: Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
10. Nettverksinfrastruktur
10.1. Innfallsport (gateway)
10.2. Privat virtuelt nettverk
10.2.1. OpenVPN
10.2.2. Virtuelt privat nettverk med SSH
10.2.3. IPsec
10.2.4. PPTP
10.3. Tjenestekvalitet
10.3.1. Prinsipp og mekanisme
10.3.2. Konfigurering og implementering
10.4. Dynamisk ruting
10.5. IPv6
10.5.1. Tunneling
10.6. Domain Name Servers (DNS)
10.6.1. Prinsipp og mekanisme
10.6.2. Konfigurering
10.7. DHCP
10.7.1. Konfigurering
10.7.2. DHCP og DNS
10.8. Diagnoseverktøy for nettverk
10.8.1. Lokale diagnoser: netstat
10.8.2. Fjerndiagnostikk: nmap
10.8.3. Sniffers: tcpdump and wireshark
11. Nettverkstjenester: Postfix, Apache, NFS, Samba, Squid, LDAP, SIP, XMPP, TURN
11.1. Posttjener
11.1.1. Å installere Postfix
11.1.2. Å sette opp virtuelle domener
11.1.3. Restriksjoner for å motta og sende
11.1.4. Å sette opp greylisting
11.1.5. Å tilpasse filtre basert på mottakeren
11.1.6. Å integrere en antivirus
11.1.7. Godkjent SMTP
11.2. Nett-tjener (HTTP)
11.2.1. Å installere Apache
11.2.2. Å konfigurere virtuelle verter
11.2.3. Vanlige direktiver
11.2.4. Logg-analysatorer
11.3. FTP Filtjener
11.4. NFS Filtjener
11.4.1. Å sikre NFS
11.4.2. NFS-tjener
11.4.3. NFS-klient
11.5. Å sette opp Windows Shares med Samba
11.5.1. Samba tjener
11.5.2. Samba-klient
11.6. HTTP/FTP mellomtjener
11.6.1. Å installere
11.6.2. Å konfigurere et hurtiglager
11.6.3. Å sette opp et filter
11.7. LDAP-mappe
11.7.1. Å installere
11.7.2. Å fylle ut mappen
11.7.3. Å håndtere kontoer med LDAP
11.8. Sanntids kommunikasjonstjenester
11.8.1. DNS-settinger for RTC-tjenester
11.8.2. TURN-tjener
11.8.3. SIP mellomtjener
11.8.4. XMPP-tjener
11.8.5. Å kjøre tjenester på port 443
11.8.6. Å legge til WebRTC
12. Avansert administrasjon
12.1. RAID og LVM
12.1.1. Software RAID
12.1.2. LVM
12.1.3. RAID or LVM?
12.2. Visualisering
12.2.1. Xen
12.2.2. LXC
12.2.3. Virtualization with KVM
12.3. Automated Installation
12.3.1. Fully Automatic Installer (FAI)
12.3.2. Preseeding Debian-Installer
12.3.3. Simple-CDD: The All-In-One Solution
12.4. Overvåking
12.4.1. Setting Up Munin
12.4.2. Setting Up Nagios
13. Arbeidsstasjon
13.1. Oppsett av X11-tjeneren
13.2. Customizing the Graphical Interface
13.2.1. Choosing a Display Manager
13.2.2. Choosing a Window Manager
13.2.3. Menu Management
13.3. Graphical Desktops
13.3.1. GNOME
13.3.2. KDE
13.3.3. Xfce and Others
13.4. Email
13.4.1. Evolution
13.4.2. KMail
13.4.3. Thunderbird and Icedove
13.5. Web Browsers
13.6. Development
13.6.1. Tools for GTK+ on GNOME
13.6.2. Tools for Qt on KDE
13.7. Collaborative Work
13.7.1. Working in Groups: groupware
13.7.2. Collaborative Work With FusionForge
13.8. Office Suites
13.9. Emulating Windows: Wine
13.10. Real-Time Communications software
14. Security
14.1. Defining a Security Policy
14.2. Firewall or Packet Filtering
14.2.1. Netfilter Behavior
14.2.2. Syntax of iptables and ip6tables
14.2.3. Creating Rules
14.2.4. Installing the Rules at Each Boot
14.3. Supervision: Prevention, Detection, Deterrence
14.3.1. Monitoring Logs with logcheck
14.3.2. Monitoring Activity
14.3.3. Detecting Changes
14.3.4. Detecting Intrusion (IDS/NIDS)
14.4. Introduction to AppArmor
14.4.1. Principles
14.4.2. Enabling AppArmor and managing AppArmor profiles
14.4.3. Creating a new profile
14.5. Introduction to SELinux
14.5.1. Principles
14.5.2. Setting Up SELinux
14.5.3. Managing an SELinux System
14.5.4. Adapting the Rules
14.6. Other Security-Related Considerations
14.6.1. Inherent Risks of Web Applications
14.6.2. Knowing What To Expect
14.6.3. Choosing the Software Wisely
14.6.4. Managing a Machine as a Whole
14.6.5. Users Are Players
14.6.6. Physical Security
14.6.7. Legal Liability
14.7. Dealing with a Compromised Machine
14.7.1. Detecting and Seeing the Cracker's Intrusion
14.7.2. Putting the Server Off-Line
14.7.3. Keeping Everything that Could Be Used as Evidence
14.7.4. Re-installing
14.7.5. Forensic Analysis
14.7.6. Reconstituting the Attack Scenario
15. Creating a Debian Package
15.1. Rebuilding a Package from its Sources
15.1.1. Å skaffe kildene
15.1.2. Making Changes
15.1.3. Starting the Rebuild
15.2. Building your First Package
15.2.1. Meta-Packages or Fake Packages
15.2.2. Simple File Archive
15.3. Creating a Package Repository for APT
15.4. Becoming a Package Maintainer
15.4.1. Learning to Make Packages
15.4.2. Acceptance Process
16. Conclusion: Debian's Future
16.1. Upcoming Developments
16.2. Debian's Future
16.3. Future of this Book
A. Derivative Distributions
A.1. Census and Cooperation
A.2. Ubuntu
A.3. Linux Mint
A.4. Knoppix
A.5. Aptosid and Siduction
A.6. Grml
A.7. Tails
A.8. Kali Linux
A.9. Devuan
A.10. Tanglu
A.11. DoudouLinux
A.12. Raspbian
A.13. And Many More
B. Short Remedial Course
B.1. Skall og grunnleggende kommandoer
B.1.1. Browsing the Directory Tree and Managing Files
B.1.2. Displaying and Modifying Text Files
B.1.3. Searching for Files and within Files
B.1.4. Managing Processes
B.1.5. System Information: Memory, Disk Space, Identity
B.2. Organization of the Filesystem Hierarchy
B.2.1. The Root Directory
B.2.2. The User's Home Directory
B.3. Inner Workings of a Computer: the Different Layers Involved
B.3.1. The Deepest Layer: the Hardware
B.3.2. The Starter: the BIOS or UEFI
B.3.3. The Kernel
B.3.4. The User Space
B.4. Some Tasks Handled by the Kernel
B.4.1. Driving the Hardware
B.4.2. Filesystems
B.4.3. Shared Functions
B.4.4. Managing Processes
B.4.5. Rights Management
B.5. The User Space
B.5.1. Prosess
B.5.2. Daemons
B.5.3. Inter-Process Communications
B.5.4. Libraries